תחנת תדלוק ניידת משולבת אחסון נגרר 40 רגל (כיחידה אחת)

תכנון: Finepro Consulting LTD

ביצוע: Finepro Consulting LTD בשיתוף עם הידרומכניקה / Worthington

שנת הפרויקט: 2018

מטרת התחנה: לתדלק אוטובוסים ומשאיות זבל מונעות בגז טבעי