תחנת תדלוק ניידת משולבת אחסון נגרר 40 רגל

שם הפרויקט: תחנת תדלוק ניידת משולבת אחסון נגרר 40 רגל

תכנון: Finepro Consulting LTD

ביצוע: Finepro Consulting LTD בשיתוף עם הידרומכניקה/EKC הודו

שנת הפרויקט: 2018

מטרת התחנה: לתדלק אוטובוסים ומשאיות זבל מונעות בגז טבעי