הסבת מלון ענבר שבערד לשימוש בגז טבעי

הפרויקט: הסבת המלון הכולל 10 חדרים ושטחי ציבור כגון: אולמות, מטבחים, קאנטרי וכו) לשימוש בגז טבעי עבור מערכות החימום והקירור שבמתקני המלון. המעבר למערכות המופעלות על גז טבעי יחסכו למלון כ-20%-25% מהוצאות האנרגיה הקיימות היום.
שנת הפרויקט: 2023
תכנון הפרויקט: Finepro Renewable Energy Ltd
מזמין הפרויקט: מלון ענבר