VCU

(Vapor Combustor Unit)

היא מערכת להבערת אדים המעניקה את הפתרון הטוב ביותר להתמודדות עם פליטת אדים לא רצויים בתהליכים תעשייתיים, כגון: אדים הנפלטים באחסון, שינוע או הזרמת גז, אחסון כימיקלים, הזרמת שפכים ועוד.

המערכת מספקת פתרון וורסטילי, מוכח ובטוח למפעלים ולעסקים המבקשים להפחית את פליטות המזהמים על מנת לעמוד בשיקולי עלות-תועלת, יעילות תפעולית, בטיחות, עמידה בתקנות ושמירה על איכות הסביבה. את המערכת ניתן להפעיל בתצורה קבועה לטווח ארוך או בתצורה ניידת ומודולרית לטווחי זמן קצרים. גמישות ה-VCU מאפשרת לשרת את צרכי העסק שלכם יהיו אשר יהיו.

שימושים עיקריים של המערכת

יתרונות המערכת: