תכנון וייצור מכולות 40 רגל להובלת גט"ד (גז טבעי דחוס)

הפרויקט: # MEGC Type 

שנת הפרויקט: 2012

תכנון הפרויקט: Finepro Consulting LTD בשיתוף Dyanetek Germany & Agam Trailers

המזמין: דלק גז טבע