תחנת תדלוק ניידת גז טבעי (פרויקט תכנוני לסופרגז)

שם הפרויקט: תחנת תדלוק ניידת גז טבעי (פרויקט תכנוני לסופרגז)

הפרויקט: תחנת תדלוק ניידת הכוללת אחסון מדחס + יח' 40 במכולת 40 רגל

הדרישה: לתדלק 30 אוטובוסים מונעי גט"ד (גז טבעי דחוס)

שנת הפרויקט: 2018

תכנון הפרויקט: Finepro Consulting LTD בשיתוף הידרומכניקה איטליה

מזמין הפרויקט: סופרגז טבעי