תחנת תדלוק ניידת (MRU) לאוטובוסים בגז טבעי דחוס (סופרבוס ירושלים)

הפרויקט: תדלוק 35 אוטובוסים עירוניים בגז טבעי דחוס (CNG) בתחנת תדלוק ניידת. (kw75)
שנת הפרויקט: 2019
תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltd
מזמין הפרויקט: סופרגז טבעי בע"מ