תחנת תדלוק ניידת (MRU) למשאיות אשפה בגז טבעי דחוס (פארק אריאל שרון, איגוד ערים ת"א)

הפרויקט: תדלוק משאיות אשפה בגז טבעי דחוס לעיריית תל אביב. (75kw)
שנת הפרויקט: 2021
תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltd
מזמין הפרויקט: SOS אנרגיה אקספרס בע"מ