תחנת תדלוק ניידת (MRU) לאוטובוסים בגז טבעי דחוס (מטרופולין בכפר סבא)

הפרויקט: תדלוק 85 אוטובוסים עירוניים בגז טבעי דחוס (CNG) בתחנת תדלוק ניידת (75kw)
שנת הפרויקט: 2019
תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltd
מזמין הפרויקט: סופר גז טבעי בע"מ