תחנת תדלוק ניידת (MRU) בגז טבעי דחוס למשאיות אשפה (עיריית חיפה)

הפרויקט: תדלוק משאיות אשפה של חברת IVECO המונעות בגז טבעי.(37Kw)

שנת הפרויקט: 2018

תכנון הפרויקט: Finepro Renewable Energy Ltd & Idromeccanica srl Italy

מזמין הפרויקט: חברת דלק ישראל בע"מ